CV

Jan Johansson, f. 1963, København
 
Erhvervserfaring
• KEA - Københavns Erhvervsakademi, Programområde BYG, uddannelseschef, 2017 -
• KEA - Københavns Erhvervsakademi, Forskning & Innovation, lektor 2017 - 2017
• KEA - Københavns Erhvervsakademi, lektor + KADK, Ph.d.-studerende, 2014 - 2017
• KEA - Københavns Erhvervsakademi, underviser + KADK, Ph.d.-studerende, 2012 - 2014
• KEA - Københavns Erhvervsakademi, bygningskonstruktøruddannelsen, underviser, 2007 - 2012
• Fredensborg Kommune, bygherrerådgiver, 2007
• Nordicom A/S, projektudvikler, 2004 - 2007
• Albæk Byggerådgivning, uvildig bygherrerådgiver, 2003 - 2004
• JM Danmark A/S, projektudvikler, 2001 - 2003
• Boligselskabet AKB, projektleder, 1998 - 2001
• Egen tegnestue, privatpraktiserende arkitekt, 1994 - 1998
• Jørn Langvad Arkitekter, projekteringsarkitekt, 1993 - 1994
• Kunstakademiets Arkitektskole, modelbygger, 1988
• Planstyrelsen, registrant af bevaringsværdige bygninger, 1987
• Fennet Ingeniører og Arkitekter A/S, praktikant, 1984 - 1985
• Den Kgl. Livgarde, værnepligt, 1982 - 1983

Uddannelse
• KADK - Kunstakademiets Arkitektskole, Ph.d., 2012 - 2017
• VIA University College, voksenunderviser, 2009 - 2011
• KADK - Kunstakademiets Arkitektskole, arkitekt, 1986 - 1993
• BTH - Byggeteknisk Højskole, byggetekniker, 1985 - 1986
• Frederiksborg Amts Gymnasium, naturfaglig student, 1979 - 1982

Nuværende tillidshverv
• Uddannelses- og Forskningsministeriet, korpset af formænd for lektorbedømmelsesudvalg, 2017 - 2019
• Uddannelses- og Forskningsministeriet, korpset af IT-lektorbedømmere, 2016 - 2019
• Uddannelses- og Forskningsministeriet, korpset af lektorbedømmere, 2014 -
• KEA - Københavns Erhvervsakademi, adjunktvejleder, 2014 -

Tidligere tillidshverv
• Uddannelses- og Forskningsministeriet, korpset af formænd for lektorbedømmelsesudvalg, 2015 - 2017
• KADK - Kunstakademiets Arkitektskole, forskeruddannelsesprogramudvalg, 2015 - 2016

Byggeprojekter ved ansættelser
• Programmering af ”Ny Asminderød Skole”, Fredensborg
• Nybyggeri, børneinstitution, Fredensborg
• Ombygning, Ældreboliger til Egedals Vænge, Kokkedal
• Projektudvikling, 22 ejerboliger, renovering og ombygning af Jørn Utzon´s Højhus, Helsingør
• Projektudvikling, 55 ejerlejligheder, ”Hammarshave”, Helsingør
• Ny pladsdannelse "Utzons Plads", Helsingør
• Projektudvikling, 13 ejerlejligheder, ”Hammerhøj”, Helsingør
• Projektudvikling, 55 almene boliger, ”Hammershøj”, Helsingør
• Projektudvikling, 5 dobbelthuse, Snekkersten
• Konkurrence, 90 rækkehuse, Helsingør
• Konkurrence, 60 rækkehuse, Fredensborg
• Konkurrence, 111 ejerboliger, Helsingør
• Bygherrerådgivning, nyt kontordomicil på 26.000 m2 til Deloitte, København
• Bygherrerådgivning, nyt kontordomicil til HTS Arbejdsgiverforening, København
• Bygherrerådgivning, 170 etageboliger til SamPension, København
• Projektudvikling og udarbejdelse af projektkonkurrencen "Boliger i Teglværkshavnen", udarbejdelse af arkitektkonkurrencen i samarbejde med Akademisk Arkitektforening. Rådgiver for dommerkomitéen.
• Projektudvikling, af Teglværkshavnen, 120 boliger, København
• Projektudvikling, boligprojektet "Nordlyset" 110 boliger,
• Amerika Plads, København. Byggeriet blev indstillet til Mies Van der Rohe-prisen 2007
• 1. præmie, konkurrence og projektudvikling, Ndr. Jernbanevej, 48 boliger, Hillerød
• Konkurrence, 100 rækkehuse, Frederikssund havn
• Konkurrence, Fyrtånsgrunden, 27 rækkehuse, Dragør
• Projektudvikling, 88 etageboliger, Greve
• Projektudvikling, 113 atrium- og rækkehuse, Hillerød
• Konkurrence, 120 boliger "Bispebjerg Bakke", København
• Ny pladsdannelse "Amerika Plads", Østerbro, København
• Konkurrence om 28 rækkehuse til ældre, Dragør
• Renovering og ombygning, 432 lejligheder, "Store Hus", Hvidovre
• Kvartérløft, Avedøre Stationsby, Hvidovre
• Ombygning, Boligselskabet AKB´s hovedkontor, København
• Ombygning, 20 boliger til demente, Frederikssund
• Sammenlægning, 24 penthouselejligheder "Store Hus", Hvidovre
• Renovering, 240 lejligheder, Jagtvej, København
• Renovering af karré, Østerbrogade, København
• Renovering,121 lejligheder, Mozarts Plads, København
• Ny pladsdannelse ,"Store Plads", Avedøre Stationsby, Hvidovre
• Nyt erhvervsdomicil, Nycomed, Roskilde
• Ombygning, H&M, Strøget København
• Ombygning, H&M, Aalborg
• Ombygning, Park Hotel, Gentofte
• Nybyggeri, Teaterhusene, Helsingør

Byggeprojekter som arkitekt og sideløbende med ansættelser
• Ombygning, lejlighed, Hørsholm
• Ombygning, villa, Allerød
• Nybyggeri, villa, Ålesund, Norge
• Ombygning, villa, Stjernevej, Hornbæk
• Tilbygning, villa, Højskolevej, Rungsted
• Projekt til udvidelse af villa, Gammel Byvænge, Hørsholm
• Konkurrenceprojekt til bevaring og genanvendelse af Rungsted Ladegaard
• Udvidelse af sommerhus, Klint
• Udvidelse af sommerhus, Hald
• Værkstedshus, Fritidshjemmet Søren Kanne, Hornbæk
• Udearealer, Fritidshjemmet Søren Kanne, Hornbæk
• Arkitektkonkurrenceprojekt til "Parcelhuset som arkitektur"
• Tilbygning til villa, Hornebyvej, Hornbæk
• Udearealer, Børnehaven v. Vandtårnet, Hornbæk
• Om- og tilbygning, enfamiliehus, Bødkervej, Hornbæk
• Arkitektkonkurrenceprojekt til "Nordisk Akvarelmuseum", Sverige
• Ombygning af villa, Ahornvej Hornbæk
• Arkitektkonkurrenceprojekt til "Den nordiske ambassade i Berlin"
• Projekt til enfamiliehus, Hornbæk
• Om- og tilbygning af arbejderbolig, Hillerød
• Arkitektkonkurrence til "Arkitekternes Hus på Christianshavn"
• Om- og tilbygning af villa, Vanløse
• Projekt til indretning af Ostenfeld Patentbureau, København
• Arkitektkonkurrenceprojekt til "Havnefronten i København"
• Projekt til udvidelse af sommerhus, Mosevej, Hornbæk
• Projekt til ombygning af villa, Strøby Egede
• Projekt af tilbygning til sommerhus, Horneby Sand, Hornbæk
• Arkitektkonkurrence til " Besøgscenter til Dybbøl Banke"

Kurser
• Bygningsjura - Udbud, licitation, aftaleindgåelse, DiEU
• Bygningsjura - AB 92. Sikkerhedsstillelser. Betalingsstandsning/konkurs m.m., DiEU
• Byggejura - Byggeriets ansvarsforhold, DiEU
• Udstykning, arealoverførelse og arbejdsgang for skøder, Nielsen & Thomsen
• Bygherreuddannelsen - Gennemførelse af udbud og konkurrencer, Byggecentrum
• Bygherreuddannelsen - Styring af tvister, Byggecentrum
• Bygherreuddannelsen - Styring af bygherrerisici, Byggecentrum
• Bygherrerisici, Byggecentrum
• EU´s nye direktiver, BiD
• Jordforureningsloven, COWI
• Power2Influence, Learn2Lead
• Team- og salgsudvikling, Jens Ladegaard
• Innovation og Certificering - Arkitektur + Bæredygtighed, Arkitektforeningen
• Arbejdsmiljøkursus for koordinatorer, DA Arbejdsmiljøuddannelse
• Projektstyring, Time- og sagsregistrering, IntraSuite
• MS-Project 2000 Grund, EDB Højskolen
• Adobe Photoshop CS4-CS5 Grundlæggende, 4D Konsulenterne A/S
• Professionalisering af unge arkitekter, DAL/AA
• Urbanism of Cities, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona
• Byggeteknisk værkstedskursus, KTS - Københavns Tekniske Skole

Udgivelser
• Johansson, J. 2017. Bæredygtighed i danske almene boliger - med et brugerfokus. Ph.d.-afhandling. København: Det Kongelige Danske Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.
• Johansson, J. 2016. Designing Sustainable Quality in Architecture for the Users. Ecoweek The Book #1. 1 udg. Israel, Vol. 1, s. 122-127.
• Johansson, J. 2013a. ”Sustainable Housing – The User Focus”. ICAT2013 Proceedings. The University of Sheffield.
• Johansson, J. 2013b. ”Sustainable Housing – The User Focus”. ENHR2013 Proceedings. Rovira i Virlili University.
• Johansson, J. 2013c. ”Sustainability in Danish Social Housing – The User Focus”. NSBB2013 Proceedings. Danish Building Research Institute – Aalborg University Copenhagen.
• Johansson, J. 2013d. ”Sustainable Housing – The User Focus”. SB13 Proceedings. University of Minho, IST – Tecnico of Lisbon University & iiSBE Portugal.

Forskningsoplæg
• KEA - Københavns Erhvervsakademi, 2017
• KADK - Kunstakademiets Arkitektskole, 2017
• AlmenNet, netværksmøde om bæredygtigt byggeri, Fredericia, 2016
• KEAWEEK, KEA - Københavns Erhvervsakademi, 2015
• Forsknings- & Innovationscenter KEA 2015
• NTNU, Institut for Tværkulturelle Studier, Trondheim, 2015
• NTNU, The Research Centre on Zero Emission Buildings, Trondheim, 2015
• KADK, Institut for Teknologi, 2014
• INNOBYG, KEA - Københavns Erhvervsakademi, 2014
• Centre for Facilities Management, DTU Management Engineering, 2014
• Politecnico di Milano, 2013
• SB13, University of Minho, Guimaráes, Portugal, 2013
• NSBB 2013, Aalborg Universitet København, 2013
• ENHR 2013, University Rovira i Virgili, Tarragona, 2013
• Ignite, ECOWEEK CPH, 2013
• 4th ICAT, Sheffield University, 2013

Ph.d. ophold
• NTNU, Trondheim, 2015

Gæstelærer
• Politecnico di Milano, 2013
• ECOWEEK CPH, 2013
• ECOWEEK, Rom, 2012
• ECOWEEK, Jerusalem, 2012
• ECOWEEK, Milano, 2011
• Politecnico di Milano, 2010

Fonde og legater
• EU - Smart Energy Regions, Cost Action, STSM, 2014
• Erasmus, Staff Mobility Teaching, 2013
• Erasmus, Staff Mobility Teaching, 2011
• Margot Dreyers Fond, 1994
• Lemvigh-Müller Fonden, 1994

Copyright 2013 - 2017 Jan Johansson