Aktuelt

18. MAJ 2018
 
 
Nordic Built
Social Sustainability & The Built Environment
 
PROGRAM, FORMIDDAG - BLOX

Kl. 08.30: Departure with bus from BLOX and welcome by Lotte Bjerregaard Jensen (DTU)
Kl. 08.35: Introduction of social sustainability in the built environment by Aleksander Probst Otovic (MT Højgaard)
Kl. 08.45: Introduction of Post Occupancy Evaluation by Paula Femenias (Chalmers)
Kl. 09.00: Introduction to workshop on site, including preparation of questions and app in the bus
Kl. 09.20: Arrival at Margretheholmen
Kl. 09.45: Back in the bus
Kl. 09.50: Sum up of 1. workshop by Paula Femenias (Chalmers), Jan Johansson (KEA) and Anne-Mette Manelius (Vandkunsten)
Kl. 10.00: Introduction of SAVE by Henriette Ejstrup (KADK, CINARK)
Kl. 10.15: Arrival at Artillerivej 66 and registration
Kl. 10.35: Back in the bus
Kl. 10.40: Sum up of 2. workshop by Henriette Ejstrup (KADK, CINARK)
Kl. 10.50: Introduction to CPTED by Sofie Kirt Srandbygaard (DTU) and Liane Thuvander (Chalmers).
Kl. 11.20: Arrival at Sydhavn st.
Kl. 11.55: Back in the bus
Kl. 12.00: Sum up of 3. workshop by Sofie Kirt Strandbygaard (DTU) and Liane Thuvander (Chalmers)
Kl. 12.30-13.00: Lunch at BLOX
 
26. JANUAR 2018
 
 
Jeg er blevet indstillet som beskikket cencor på RUC Plan, By & Proces - Tek-Sam (miljøplanlægning).

Kandidatuddannelsen har fokus på: miljø, teknologi og byplanlægning og bæredygtige byer, derudover klima, mobilitet, vandmiljø, energi, logistik og miljø. Derudover inddragelse af kvalitative metoder ift. brugerne i processen. De studerende skal kunne analysere og vurdere byprojekters miljø- og bæredygtighed og i at designe planprocesser og konkrete løsninger til byudvikling.


Man kan læse mere på deres hjemmeside:

https://ruc.dk/plan-og-proces-teksam-miljoplanlaegning
 
18. JANUAR 2018
 
Jeg udgiver i dag bogen "Evaluering og arkitektur - brugere, interview, analyse og fænomenologi".
 
 
Denne bog omhandler evaluering af arkitektur med anvendelse af interview som kvalitativ metode med en fænomenologisk tilgang. Der redegøres for nordiske arkitekters evalueringstradition med fokus på forskernes inddragelse af brugerne ved kvalitativ arkitekturforskning.

Der beskrives, hvilke brugergrupper som kan være relevante at interviewe. Derudover beskrives de fordele, der kan være ved at anvende forskellige former af interview for at styrke resultaterne af brugernes erfaringer. Der gives endvidere anbefalinger til, hvordan man som forsker eller undersøger - med en fænomenologisk tilgang - kan gennemføre interviews, foretage transskribering og gennemføre den fænomenologiske analyse.
 
Bogens indhold kan bringes i anvendelse ved eksempelvis evaluering af almene boliger og almene boligbebyggelser, men også i forbindelse med evaluering af anden boligarkitektur og arkitektur i øvrigt, hvor brugernes erfaringer tænkes at have relevans.

Intentionen med bogen er tænkt som et bidrag til at pege på nogle af de muligheder, der er indenfor kvalitativ arkitekturforskning. Derudover retter bogen fokus på, hvorfor brugernes erfaringer med fordel kan understøtte en mere helhedsorienteret evaluering af arkitektur. Bogen er hovedsageligt tænkt som en lærebog til brug for studerende på arkitektstudiet, bygningskonstruktøruddannelsen, ingeniørstudiet samt beslægtede uddannelser.
 
 
 
 
11. JANUAR 2018
 
Jeg har i samarbejde med Konstruktørforeningen fået skrevet en artikel der omhandler mit forskningsprojekt om evaluering af bæredygtigt byggeri og brugernes erfaringer.
 
Læs mere
 
 
5. JANUAR 2018
 
Jeg er blev interviewet af journalist Markus Bernsen om bæredygtigt byggeri og de udfordringer der kan være med teknologierne i den type arkitektur. Artiklen hedder "Balladen i Computerkøbing" og udgives i Weekenavisen i dag.
 
 
17. DECEMBER 2017
 
KEA studerende har arbejdet med KEA Works Vinge, et projekt der handler om at komme med ideer til en bæredygtig udvikling af Frederiksund Kommune.
 
 
 
14. DECEMBER 2017
 
Jeg har haft fornøjelsen af at publicere hos Norske Arkitekters Landsforbund.
 


 
14. NOVEMBER 2017
 
 


Lektor og arkitekt maa Ph.d. på KEA - Københavns Erhvervsakademi, Jan Johansson, har for nylig udført en ph.d.-afhandling ved CINARK under Kunstakademiet Arkitektskole. Her har han set på, om bæredygtighed fungerer for brugerne i tre almene boligbebyggelser i Danmark - hver med forskellig intention om bæredygtighed - og konklusionen er klar: Bæredygtighed har det vanskeligt.

Det første projekt er Økohus 99, der ligger i Ikast, og som udspringer af en arkitektkonkurrence udskrevet af By- og Boligministeriet i midten af 1990'erne. Konkurrencen sigtede på en helt ny gennemtænkning af almene rækkehuse på grundlag af økologiske- og arkitektoniske betragtninger f.eks. længere holdbarhed, minimalkonstruktioner, et væsentlig lavere energiforbrug, formindsket vandforbrug, mindre affald og bedre indeklima. De opførte boliger er baseret på et zoneopdelt princip, hvor store sydvendte vinduer og 'tunge' bygningsmaterialer akkumulerer passiv solvarme. Rækkehusene ligger i en tidligere æbleplantage hvor landskabsplanen bidrager med egne små haver, rodzoneanlæg, vandkanaler der tilsammen giver et rigt dyreliv med naturen tæt på.

Lærkehaven III er beliggende i Lystrup nord for Aarhus. Rækkehusene er et resultat af en international arkitektkonkurrence udskrevet i 2003, og der er tale om højisolerede lavenergihuse bygget af tyske entreprenører og efter tysk standard til passivhuse. Konkurrencens overordne formål var at få demonstreret et stort sammenfald mellem de elementer, der skaber stærk, smuk og velfungerende arkitektur samt de elementer, der skaber bæredygtig arkitektur. Boligerne skulle gavne det globale miljø, beboernes livskvalitet og en sund totaløkonomi.

Den sidste bebyggelse af Grøndalsvænge, som ligger i Københavns nordvestkvarter. Bebyggelsen er resultatet af én blandt flere forsøgsbyggerier opført efter AlmenBolig+. Dette koncept, kombinerer hovedsageligt billiggørelse i produktionen med beboernes selvforvaltning i forhold til drift og vedligeholdelse. Det er højisolerede lavenergihuse opført efter energiklasse 2020, hvor beboerne selv har mulighed for at indrette boligerne med opsætning af indvendige vægge mv. Der er ingen vicevært i bebyggelsen, så drifts- og vedligeholdelse er beboernes forpligtigelse.

Bygherrer skal stille større krav
Ud fra interviews med bebyggelsernes beboere, driftspersonale og driftsadministrative personale lyder Jan Johanssons generelle, at det bæredygtige ofte går tabt i f.eks. den daglige udnyttelse af de tekniske installationer i de bæredygtige, almene boligbyggerier. Han vurderer, at personalet dels ikke var informeret og uddannet godt nok til at servicere dem, og dels var beboerne ikke tilstrækkeligt vidende om de forskellige installationer. Grundet manglende viden om de bæredygtige løsninger mister brugerne ligeledes projektinteressen, og teknologier bliver forkert anvendt og er vigtige resultater, der peger på hvorfor, bæredygtigheden i bæredygtige almene boliger ikke fungerer i dag.

- Bygherrerne kan med fordel forundersøge den lokale kontekst med henblik på, om brugernes behov bliver imødekommet. I værste fald kan lokalsamfundets manglende projektinteresse, og lokal traditionel kultur og negative narrativer bliver barrierer for at få det bæredygtige projekt til at fungere. Bygherrerne kan bygge mere brugervenlige boligbebyggelser, hvis man tidligt involverer de tre brugergrupper, for hvad angår deres ønsker om fælleskab og privathed, tilgængelighed, sikkerhed og tryghed, omdannelse, viden, information samt teknologi og kommunikation, siger Jan Johansson og tilføjer:

- For hvad nytter det at springe brugerinvolveringen over, hvis brugerne derefter føler sig overset og mindsker ejerskabet af projektet? Hvad er glæden ved at bygge et alment bæredygtig boligbyggeri, hvis det ikke fungerer for hverken brugerne eller gavner bæredygtigheden?

Jan Johansson mener, at de almene bygherrer bør sætte større krav til entreprenørerne og rådgiverne, når bæredygtigt byggeri overleveres. Det skal sikre en mere kvalificeret overførelse af viden og information til dels bygherren og brugerne med hensyn håndtering af de bæredygtige teknologier f.eks. ift. forventet anvendelse, drift- og vedligeholdelse m.v.

- Jeg mener, at erfaringerne fremadrettet med fordel kan anvendes i øget samspil mellem bygherrerne, brugerne, entreprenørerne og rådgiverne for at understøtte bæredygtighed efter den tredelte forståelsesmodel, siger han.

-kj
 
 
23. Maj 2017
 
 
 
Jeg holder oplæg om mennesker og bæredygtig bygninger ved den nordiske konference "LIVING IN LIGHT - People before buildings" den 23. maj 2017 på Kunstakademiets Arkitektskole i København.
 
 
 
 
17. maj 2017
BUILDING SUPPLY
 
Hvor bæredygtigt er det bæredygtige almene byggeri?

17. maj 2017 00:00 | Medlemsnyhed | Indrykket af Badelement ApS
Jan Johansson – postdoc, arkitekt MAA, Ph.d. – fra KEA - Københavns Erhvervsakademi har forsket i, hvordan bæredygtighed fungerer i hverdagen i danske almene boliger.

Han har undersøgt det ved at høre brugerne – dvs. beboerne, driftspersonalet og driftsadministrationen – om, hvordan det fungerer for dem. Og hans konklusioner er ikke umiddelbart opmuntrende.

Bæredygtighed med brugerfokus
Deltagerne ved ”Byg bæredygtigt med omtanke 2017”, som blev afholdt i København i maj med Badelement og GROHE som arrangører, fik lejlighed til at høre om Jan Johanssons Ph.d.-afhandling "Bæredygtighed i danske almene boliger - med et brugerfokus". Arrangementet markerede blandt andet, at Badelement – med armaturer fra GROHE – har leveret monteringsklare, præfabrikerede badekabiner til flere Svanemærkede og DNGB-certificerede byggerier (f.eks. The Hill i Hillerød, i Irmabyen og i Ørestad Syd). Hvis en bygherre vælger Badelements badekabiner med navnet GreenElements, er der sikkerhed for, at de på alle relevante parametre – f.eks. økonomi, komfort (trivsel) og miljø – lever op til de krav, der stilles til DGNB-bæredygtighedscertificering, Svanemærket og GreenKey-byggerier.

Kan brugerne bruge teknologien?
Jan Johansson generelle konklusion er, som han fortalte de fremmødte, at det bæredygtige ofte går tabt i f.eks. den daglige udnyttelse af de tekniske installationer i de bæredygtige, almene boligbyggerier. Dels var personalet ikke informeret og uddannet godt nok til at servicere dem, og dels var beboerne ikke tilstrækkeligt vidende om de forskellige installationer. I det hele taget havde Jan Johansson samlet 12 punkter, som han mener, man bør tage fat på hvis man vil skabe bæredygtigt byggeri til alle i Danmark. Også brugerinddragelse allerede i idéfasen.

Ønsket om bæredygtighed
Det var desuden Jan Johanssons indtryk, at hverken beboere eller driftspersonale, han har talt med, har valgt de bæredygtige almene boliger, fordi de er bæredygtige. Motiverne har i langt højere grad været f.eks. at få et sted at bo til en overkommelig husleje. Dog kender han også til almene boligbyggerier andre steder i landet, hvor interessen for de bæredygtige boliger har været markant højere. Så én af Jan Johanssons anbefalinger er måske at tænke den lokale ’kultur’ ind i projektet, og begynde med at bygge bæredygtigt dér, hvor brugerne også er interesserede. Ellers skal interessen for at skabe bæredygtigt byggeri endnu primært komme fra pensionskasser og andre professionelle parter i byggeriet. Noget, som direktøren fra Green Building Council Denmark, Mette Qvist, der også var med til arrangementet, erklærede sig enig i.
 
 
9. Maj 2017 KEA
 
KEA fejrede erhvervsakademiernes første ph.d.
 
 
 
 

Af Magnus Jølnæs Jacobsen, 2017-05-09

Den 30. marts fik erhvervsakademierne sin første ph.d., da lektor Jan Johansson fra KEA forsvarede sin afhandling ”Bæredygtighed i almene boliger – med et brugerfokus”. Det blev fejret onsdag den 3. maj med en festforelæsning hos KEA BYG.

Foran et pænt fremmøde af både studerende, undervisere, ledere og andre ansatte på KEA bød rektor Ingo Østerskov velkommen i festsalen på Prinsesse Charlottes Gade.

Her var rosende ord i hobetal til den nu ph.d.-uddannede Jan Johansson.

”Jan er den første ph.d. i regi af erhvervsakademierne, og vi er pavestolte af, at han er kommet i mål med sin afhandling. Den borer lige ned i noget, vi på KEA tillægger stor vigtighed, nemlig bæredygtighed, og vi glæder os til det fremadrettede arbejde med at indarbejde Jans afhandling i undervisning, hvor det er relevant,” sagde Ingo Østerskov blandt andet i sin velkomsttale.

Som opfølgning på Ingos velkomst præsenterede Jan Johansson sin afhandling foran de fremmødte til stor interesse, inden der blev stillet spørgsmål og diskuteret afhandlingens indhold og konklusioner.

Jan Johansson er via sin forskning og brugernes erfaringer kommet frem til en række anbefalinger i forhold til udviklingen af fremtidige bæredygtige almene boliger:

Brugerinddragelse bør etableres allerede i programmerings- og idéfasen.
Realisme i forhold til rammebeløbet og ambitioner om bæredygtighed.
Man bør modernisere kommunikation- og information for at øge brugerens viden om de bæredygtige tiltag.
Undgå, at negative narrativer opstår blandt brugerne i en lokal kontekst.
Være opmærksom på, at arkitekturens æstetik, som værende bæredygtighed i sig selv, ikke kan stå alene.
Undgå kompliceret teknologi samt være opmærksom på, at synliggørelse af energiforbrug i sig selv ikke er adfærdsregulerende.
Undgå indvendige stejle trapper i boligen.
Forventningsafstemme beboernes behov i forhold til deres behov for fælleskab og privathed.
Opmærksomhed på at øget selvforvaltning i sig selv ikke giver en økonomisk besparelse.
Man kan anvende sociale medier, hvis det anvendes konstruktivt.
Man bør rammesætte– og forventningsafstemme beboernes mulighed for omdannelse af fællesarealer og af egen bolig.

 
 
9. Maj 2017
EA Viden
 
 
Forskningsartikler kan findes på de danske erhversakademiers digitale vidensplatform.
 
 
 
 
9. Maj 2017
Foredrag hos GROHE A/S
 
 
Der er stor interesse fra erhverslivet for at høre om forskningsprojektet "Bæredygtighed i danske almene boliger - med et brugerfokus".
Næste foredrag er hos GROHE A/S, hvor tilhørerne er bygherrer, pensionskasser, projektudviklere, entreprenører og rådgivende ingeniører.
 
3. MAJ 2017
Foredrag hos KEA
 
INVITATION TIL FESTFORELÆSNING onsdag 3/5 kl. 12.30 - primært for 3. semester men alle er velkommen
 
 
 
Af Tina Brun, 2017-04-25

"Bæredygtighed i danske almene boliger - med et brugerfokus" v/Jan Johansson, Postdoc, arkitekt MAA, Ph.d., KEA - Forskning & Innovation

ONSDAG 03.05.2017, KL. 12:30, FESTSALEN,

Jan Johansson har i sin Phd-afhandling undersøgt, om bæredygtigheden lever op til intentionerne i forhold til brugernes (primært beboere og driftspersonale) behov.

Der præsenteres tre cases: ”Økohus 99”, Ikast, ”Lærkehaven III”, Lystrup og ”Grøndalsvænge”, København.

Bæredygtigheden er repræsenteret ved Økologi og den zoneopdelte bolig, Lavenergiboliger efter Passivhus Standard, lavenergiboliger i energiklasse 2020 og øget selvforvaltning.

Forelæsningen har særligt interesse for studerende på 3 semester, men alle er velkommen.

Tilmelding er ikke nødvendig.
 
 
APRIL 2017    
Postdoc
 
Jeg er i denne måned påbegyndt en ny stilling som postdoc (forskerstilling) på KEA - Københavns Erhversakademi. Det er den første forskerstilling af sin art på uddannelsesinstitutionen.
 
 
 
 
APRIL 2017
Phd afhandling nu offentlig tilgængelig
 
 
Efter at bedømmelsesudvalget har indstillet mig til phd-graden, så er afhandlingen "Bæredygtighed i danske almene boliger - med et brugerfokus" nu også offentlig tilgængelig digitalt:
 
 
 
MARTS 2017
OFFENTLIGT PH.D - FORSVAR
 
Jan Johansson forsvarer sin ph.d.- afhandling:
Bæredygtighed i danske almene boliger  – med et brugerfokus
Forsvaret finder sted torsdag den 30. marts 2017, kl. 13:00 i Aud. 6, Danneskiold-Samsøe Allé 53, 1435 København K
 
 
Dagsorden
 
13:00 Velkomst og præsentation af ordstyrer, bedømmelsesudvalg, vejledere og forfatter – ved ordstyrer /vejleder Torben Dahl
 
13:05 Jan Johansson redegør for sin afhandling: Bæredygtighed i danske almene boliger – med et brugerfokus
 
13:50 Kort pause
Ifølge bekendtgørelsen omforskeruddannelse kanlederen af forsvarshandlingen give auditoriet tilladelse til at komme med indlæg.
Ønsker om dette skal tilkendegives over for lederen i pausen
 
14:00 Thomas Berker, Professor, Institut for Tværfaglige Kulturstudier, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim
 
14:30 Henrik L. Bang, Direktør, civilingeniør, Bygherreforeningen, København
 
15:00 Anne Beim, Arkitekt, Professor, PhD, Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK, København (formand)
 
15:30 Eventuelle indlæg fra auditoriet
 
Bedømmelsesudvalget voterer og afgiver indstilling
Afslutning
 
Bedømmelsesudvalg
Thomas Berker Professor, Institut for Tværfaglige Kulturstudier, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim
Henrik L. Bang Direktør, civilingeniør, Bygherreforeningen, København
Anne Beim Arkitekt, Professor, PhD, Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK, København (Formand)
Vejleder under ph.d.-studiet Torben Dahl Lektor, Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK
Leder af forsvarshandlingen Torben Dahl Lektor, Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK
 
Afhandlingen er resultatet af et ph.d.-studium finansieret af KEA og udført ved Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK
 
Afhandlingen ligger til gennemsyn for interesserede på Biblioteket for
Arkitektur, Design og Scenekunst, Danneskiold -Samsøes Allé 50, 1434 København K
 
 

Hvad virker i bæredygtigt byggeri?

22.03.2017 . oprettet af Anne Winther

Vi taler meget om bæredygtighed, og mange vil gerne bygge bæredygtigt, men hvordan fungerer det rent faktisk for brugerne? Og hvad fungerer? Det er præcis det Jan Johansson har undersøgt med sin afhandling.

Lektor Jan Johansson forsvarer sin ph.d.-afhandling 'Bæredygtighed i danske almene boliger – med et brugerfokus', og du er velkommen.

Det er først efter, at de bæredygtige boligbyggerier er taget i brug, man kan undersøge, om bæredygtigheden lever op til intentionerne i forhold til brugernes behov i almene boliger.

Udover at undersøge om det fungerer for beboere, driftspersonale og driftsadministration, så undersøger han også, hvad brugernes erfaringer er med de bæredygtige almene boliger, og hvordan disse erfaringer kan bruges i udviklingen af fremtidige bæredygtige boliger.

I undersøgelsen inddrages også bygherrernes- og arkitekternes vurderinger af brugernes erfaringer. Formålet er, at resultaterne gøres operationelle i både et vurderings- og udviklingsperspektiv.

Jan Johansson er via sin forskning og brugernes erfaringer kommet frem til en række anbefalinger i forhold til udviklingen af fremtidige bæredygtige almene boliger:

· Brugerinddragelse bør etableres allerede i programmerings- og idéfasen.

· Realisme i forhold til rammebeløbet og ambitioner om bæredygtighed.

· Man bør modernisere kommunikation- og information for at øge brugerens viden om de bæredygtige tiltag.

· Undgå, at negative narrativer opstår blandt brugerne i en lokal kontekst.

· Være opmærksom på, at arkitekturens æstetik, som værende bæredygtighed i sig selv, ikke kan stå alene.

· Undgå kompliceret teknologi samt være opmærksom på, at synliggørelse af energiforbrug i sig selv ikke er adfærdsregulerende.

· Undgå indvendige stejle trapper i boligen.

· Forventningsafstemme beboernes behov i forhold til deres behov for fælleskab og privathed.

· Opmærksomhed på at øget selvforvaltning i sig selv ikke giver en økonomisk besparelse.

· Man kan anvende sociale medier, hvis det anvendes konstruktivt.

· Man bør rammesætte– og forventningsafstemme beboernes mulighed for omdannelse af fællesarealer og af egen bolig.

Kom og hør mere, når Jan Johansson forsvarer sin afhandling

30.marts kl. 13:00

KADK, Auditorium 6

Danneskiold-Samsøes Allé 53
1437 København K
 
 
OKTOBER 2016 KEA CHARETTE
 
The KEA Charrette 2016 brings together students and advisors from all over the globe to find solutions to a local issue in Copenhagen. Working in interdisciplinary teams and advised by professors and professionals from international partners institutions and local businesses, the students develop concepts around a central theme, which is presented to them on the first day of the Charrette.

The workshop culminates with an exhibition and presentations by the groups reviewed by a panel of experts in the fields of digital technology, urban issues, society, and sustainable living.

You can learn more about the concept by exploring the information under the previous Charrettes and by listening to this recording from the Charrette 2014 created by participating lecturer LJ Filotrani from London South Bank University:

 
AUGUST 2016
NY BOG OM BÆREDYGTIGT BYGGERI
 
 
Af Anne Winther
 
The Ecoweek book #1 har input fra en række internationale keynote speakers, der arbejder med bæredygtig arkitektur og byggeri – herunder ph.d. og underviser Jan Johansson fra KEA.

ECOWEEK er en international NGO og et konferencekoncept, der handler om at få undervisere og studerende til at arbejde med bæredygtige løsninger indenfor arkitektur og design.

ECOWEEK har eksisteret i 10 år, og Jan Johansson har deltaget som workshopleder på Ecoweek-ugerne i Milano, Jerusalem, Rom og København – hvor KEA i øvrigt var vært.

Undervisere fra Poletecnico di Milano deltager f.eks. på KEA Charette på skuldrene af ECOWEEK relationen.

”Det er fedt at få lov til at lave en artikel, da jeg på den måde får lejlighed til at præsentere og skrive om de studerendes projekter og samtidig linke det op på mit eget phd-projekt med projekttitlen ’Bæredygtighed i danske almene boliger – med et brugerfokus’,” siger Jan Johansson.
 


Bogen bidrager som inspirationskilde for erhvervslivet, undervisningssektoren og studerende der har interesse i bæredygtig arkitektur og design:

”Den viser samtidig, hvordan man med undervisere og studerende fra hele verden er i stand til at samarbejde internationalt om et globalt emne og skabe nye bæredygtige løsninger. Dette kan inspirere andre til at gennemføre tingene i praksis, og give en bredere forståelse af de mange stier bæredygtigt byggeri har,” siger Jan Johansson.

Hans artikel handler om nogle overordnede bæredygtige betragtninger, vi bør medtænke, når vi tegner huse f.eks. det lokale - klima, arbejdskraft, materialer og den lokale kultur.

”Og så handler den om mine erfaringer som underviser og at arbejde problembaseret med de studerende om bæredygtighed og arkitektur. Og at arkitekter, bygningskonstruktører m.v. skal skabe kvalitet for de brugere, vi bygger for. Det er nemlig i sidste ende brugerne, som bestemmer, om bæredygtigt byggeri er bæredygtigt.”

The Ecoweek Book #1 - Voices for Sustainability kan fås online her.
 
 
En print-version er planlagt til efteråret.
 
KADK IBT UDSTILLING JUNI 2016

Jeg deltager i CINARK´s forskningsudstilling på Institut for Bygnigskunst og Teknologi der finder sted på Kunstakademiets Arkitektskole. Den kan ses i perioden 20. - 27. juni 2016, bygn. 68, indgang A, KADK, Philip de Langes Allé 10, 1435 Kbh. K
 
 
 
 
11. maj 2016

Præsentation af phd-projekt "Bæredygtigtige almene boliger - med et brugerfokus" ved AlmenNet netværksmøde om bæredygtighed, Fredericia
 
 
 
11. april 2016
 
Foredrag for Unge Talenter, Tema: Bæredygtighed i bygge-og modebranchen. KEA campus, København
 

 
 
4. Februar 2016
Facilitator ved Nordic Built konference
 
 
Bæredygtig drift med fokus på planlægning, idriftsættelse og drift af renoverede bygninger set i et socialt, økonomisk og miljømæssigt perspektiv. Der er rammen for denne konference, hvor deltagerne på tværs af de nordiske lande deler erfaringer og drøfter, hvilke krav, der er i vente i fremtiden.

Konferencen byder på korte oplæg og en række målrettede workshops, hvor deltagerne dels kortlægger, diskuterer og idegenererer metoder, del kortlægger principper inden for de emnefelter, der bliver taget op i de forskellige workshopper.

Om konferencen
Konferencen er blevet til i et samarbejde mellem Københavns Erhvervsakademi, VIA University College, Chalmers i Sverige, NTNU i Norge og Konstruktørforeningen.

Konferencen er en del af et Nordic Built-projekt, der har som mål at videreudvikle og styrke nordiske facilities management-kompetencer i overensstemmelse med principperne i Nordic Built. Både selve projektet og konferencen er finansieret af Nordisk Råd og projektets parter.

Målgruppe
Professionelle drifts-og bygherrer, rådgivere, forskere, entreprenører, leverandører og undervisere der alle beskæftiger sig med commissioning, facilities management og drift i bred forstand.


 
 
FEBRUAR 2016
 
Undervisning på KEA BYG bygningskonstruktøruddannelsens arkitekt professonsretning 3. semester.
 
 

 

JANUAR 2016

DELTAGELSE I SUSTAINABLE BUILD PÅ HOLMEN

Sustainable Build har til formål at fremme vækst inden for bæredygtigt byggeri. Det sker ved øget innovation, vidensdeling og forbedrede samarbejdsrelationer, som skal styrke den danske byggebranches konkurrenceevne på et stigende globalt marked for bæredygtigt byggeri.


Markedet for bæredygtigt byggeri overstiger 440 mia. euro i 2015, hvilket er en vækst på 28 % siden 2013. Europa alene står for halvdelen af markedet på verdensplan, og danske virksomheder har et uforløst potentiale for vækst. Sustainable Build skal samle byggeriets aktører på tværs af værdikæden med henblik på at identificere barrierer og løftestænger for bæredygtigt vækst samt skalere eksisterende og nye bæredygtige løsninger.
 


Sustainable Build er blevet til i et samarbejde mellem Industriens Fond og Dansk Arkitektur Center, og er udviklet i fælleskab med Leaderlab. Partnerskabet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om bæredygtig produktion.
 


Bag Sustainable Build står bl.a. partnerne: Pension Danmark, Region Midt., Henning Larsen Arkitekter og NCC. Sustainable Build realiseres i tæt sammenspil med byggebranchens producenter, leverandører, bygherrer, virksomheder og organisationer.
 

ECOWEEK THE BOOK #1      DECEMBER 2015

ECOWEEK The Book#1 : 50 Voices for Sustainability
50 architects, landscape architects, designers and environmental leaders from 15 countries around the world, share their vision on sustainability, sustainable design, urbanism and architecture, to inspire, provoke and educate. The contributing authors include Kengo Kuma, Bjarke Ingels, Francoise-Helene Jourda, Diebedo Francis Kere, Michael Sorkin, Gernot Minke, Prof. David Orr, Robert Swan, OBE, professionals, leaders and educators, young professionals and students. Editors E. Messinas, D. Price
 
 
 
 
 
KEAWEEK 15 - OKTOBER 2015
 
Jeg er af KEA BYG inviteret til at holde oplæg i forbindelse ved KEAWEEK 15. KEA Week er en uge, hvor hele KEA tager et afbræk fra hverdagen og udfordrer vanetænkning i en lang række aktiviteter udviklet på tværs af uddannelser. KEA Week er et stort og komplekst projekt, som involverer knap 3000 KEA studerende i forskellige aktiviteter i uge 43, mellem 19. og 24. Oktober. Jeg holder oplægget "Sustainability in Housing - The Userfocus" ved ”Fremtidens bæredygtige etagebolig (SMART teknologier)”. Det foregår den 20. oktober 2015 kl. 9.00, KEA Campus, Guldbergsgade 29N, 2200 København N
Uddannelses- og Forskningsministeriet - september 2015
 
Udpeget af Styrelsen for Videregående Uddannelser til korps af formænd for lektorbedømmelsesudvalg ved lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner.
 
KEA BYG DIMISSION - JUNI 2015
 
Jeg er af KEA BYG inviteret til at holde festtalen ved denne sommers dimission for de nyuddannede Bygningskonstruktørerer, Byggeteknikere samt Kort- og Landmålere. Det foregår den 26. juni 2015 kl. 13.00 på KEA, Maskinhallen, Prinsesse Charlottes Gade 38, Kbh. N
 

KADK UDSTILLING JUNI 2015

Jeg deltager i CINARK´s forskningsudstilling på Institut for Bygnigskunst og Teknologi der finder sted på Kunstakademiets Arkitektskole. Den kan ses i perioden 23. - 26. juni 2015, bygn. 68, indgang A, KADK, Philip de Langes Allé 10, 1435 Kbh. K
 
 
 
 
NTNU, TRONDHEIM, NORGE - FEB / MAR 2015
I forbindelse med mit PhD forløb er jeg i perioden 23. februar - 6. marts 2015 universitetet i Trondheim under professor Thomas Berker. Jeg vil i perioden holde to oplæg om PhD-projektet med fokus på case 1: Frisenborgparken Ikast.

Hvad sker der, når håndværkerne går hjem?

Af Louise Grane Larsen, 2014-11-27

Regeringen har ambitiøst i sin nye byggepolitiske strategi udnævnt byggebranchen som motor for bæredygtighed i Danmark. Men hvad sker der med de mange bæredygtige intentioner, når håndværkerne er taget hjem, og brugerne overtager bygningerne? Det var temaet på en netop afholdt konference på KEA BYG.

Jan Johansson, der er initiativtageren bag konferencen er til dagligt ansat som ph.d. i F&ICK, hvor han forsker i denne problemstilling – altså hvad der sker med de bæredygtige intentioner, når bygningerne står færdige og brugerne overtager? Jan Johansson har erfaring fra byggebranchen som arkitekt samt som underviser og ny udklækket lektor på bygningskonstruktør uddannelsen. I de år hvor han har været i branchen, har han undret sig over netop dette. Altså om tingene virker efter intentionerne for brugerne efterfølgende? Jan Johanssons fokus er på bæredygtighed i det almene byggeri, da det er her, at han har opbygget sin erfaring. Jan Johanssons forskningsspørgsmål er altså funderet i denne praksis.

Jan Johanssons forskning viser, at brugerhensynet er en af de helt grundlæggende forudsætninger for at de mange bæredygtige intentioner virker i praksis. Et felt, der indtil videre mest er udfoldet i England, hvor der findes veldokumenteret forskning på området. Med brugere tænkes både det adm. personale, der efterfølgende overtager bygningerne, driftspersonalet og beboerne i byggeriet. Generelt sker der ingen overdragelse i dag. Samtidig betyder de bæredygtige intentioner ofte, at det bliver mere komplekst at være bruger i bygningerne. Tænkes dette hensyn ikke ind, betyder det i værste konsekvens, at brugerne forlader byggeriet igen, og dermed kommer det aldrig til at virke efter intentionen. 

Udrulle viden til feltet
Jan Johansson kalder selv det at arbejde som ph.d’er for et ensomt erhverv. Han har lyst til løbende at dele ud af den viden, som han opnår i sin forskning. Derfor tog han fat i programchef på BYG Henriette Hall-Andersen, som forslog at invitere branchen ind sammen med kollegaerne fra BYG til en heldagskonference. Herfra etablere Henriette Hall-Andersen en kontakt til InnoBYG, som Jan Johansson så arrangerede konferencen i samarbejde med. 

Resultatet var en god blanding af undervisere fra BYG og repræsentanter fra branchen. De mødte op til en spændende heldagskonference med oplæg fra såvel forskning samt praksis. Det var netop intentionen. Jan Johansson fortæller:

”Vi startede i forskningsboblen, men den blev så foldet ud. Der var en rigtig god vekselvirkning mellem forskning og praksis, som også gjorde at deltagerne kunne relatere drøftelserne til egne erfaringer og praksis”.

Åbne op for forskningsboblen
Og netop intentionen med at få åbnet forskningsboblen er en af de grundlæggende forudsætninger i Jan Johanssons ph.d. forløb. Med udgangspunkt i hans problemstilling interviewer han brugerne i kraft af administrativt personale, driftspersonale samt beboerne. Først i individuelle interviews og efterfølgende mødes de i fokusgrupper.
Det har allerede skabt grobund for noget nyt, at Jan har faciliteret dette møde i én af hans tre cases. Han fortæller:

”Det administrative personale var meget interesseret i den erfaring, som driftspersonalet havde oparbejdet. Denne erfaring så de en stor værdi i at bringe videre til andre nye projekter. Så nu er deres procedurer blevet lavet om.”

Det er netop her, når Jan Johanssons arbejde er med til at gøre en direkte forskel i praksis, at han synes det er rigtigt sjovt. Ifølge ham skal viden om denne problemstilling netop udrulles, hvis vi for alvor skal opleve effekten af bæredygtige satsninger i det danske byggeri.

Konference har været et første spadestik i denne retning. Hvor Jan Johanssons ambition er, at såvel branche som undervisningsmiljøer begynder at interessere sig for dette felt. Så hensynet til brugerne f.eks. med en gennemtænkt overdragelsesproces for alvor kan blive implementeret på tværs af branchen. 

Jan Johansson vil i sin endelige ph.d. afhandling, som efter planen ligger færdig i august 2016 komme med handlingsanvisninger til, hvordan dette hensyn kan indtænkes og implementeres. Her ligger der også allerede en aftale om, at resultaterne i samarbejde med AlmeNet omsættes til en pixiversion, som det er let for branchen at gå til. 
Samtidig bliver Jan Johanssons forskning en del af KEAs undervisning samt projektforløb, hvorved de studerende introduceres til denne problemstilling. 

INNOBYG + KEA - BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET 2014
Præsentation af PhD projekt. Brugererfaringer fra case: Frisenborgparken, Ikast. Afholdes den 12. november 2014 som et heldagsarrangement på KEA, PCG, Maskinhallen.
 
2015
FLIBA - Fremtidens ledere i byggeri og anlæg
 
 
FLIBA – Fremtidens Ledere i Bygge- og Anlægsbranchen – er et skandinavisk
samarbejdsprojekt og et stærkt netværk, der har skabt resultater,
som baner vejen for fremtidens ledere i bygge- og anlægsbranchen
ved at skabe bedre uddannelser.
 

 
 
 
 
 
 
 
KEA FORSKER INSIGHT 2014
Jeg holder en times foredrag om det at være PhD studerende på KEA med afsæt i forskning i brugere og bæredygtighed i danske almene rækkehuse. Det afholdes den 30. september 2014 på KEA Campus.
 
DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET 2014
Præsentation af PHD projekt ved Forskerforum DTU - CFM den 13. august 2014, ledet af professor Per Anker Jensen og ass. professor Susanne Balslev-Nielsen.
 

KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE 2014
Midtvejsevaluering af PHD projekt afholdes på KADK den 11. juni 2014. Opponenter Rolf Andersson, Byggedirektør KAB og Jesper Ole Jensen, seniorforsker Ålborg Universitet Ålborg
 
 
MILANO DECEMBER 2013
Jeg var underviser og foredragsholder ved arkitektskolen i Milano. Foredragene omhandlede økologisk byggeri og bæredygtige udviklingsprojekter i København. Jeg deltog ved samme lejlighed i et forskerforum.
 
FORSKNINGSKONFERENCE I PORTUGAL 2013
Guimaráes, Portugal 30. oktober - 1. november 2013, Jeg deltager ved forskningskonferencen Sustainable Building for EU (SB13) på Universitetet i Minho. Jeg holder oplæg om Ph.D - forskningsdesignet "Bæredygtighed i danske almene boliger - med et brugerfokus". Link
 
 
NORDISK FORSKNINGSKONFERENCE 2013
Roskilde 17. - 19. september 2013, Jeg deltager ved konferencen Nordic Urban and Housing Research Network (NSBB). Jeg holder oplæg om Ph.D - forskningsdesignet "Bæredygtighed i danske almene boliger - med et brugerfokus". Link
 
FOREDRAG VED IGNITE 2013
Jeg holdet et indlæg ved IGNITE under ECOWEEK CPH 2013 om phd projekt.
Det er oploadet på YouTube 
 
FORSKNINGSKONFERENCE I SPANIEN 2013
Jeg deltager ved konferencen European Network for Housing Research (ENHR). Jeg holder oplæg om PhD. Det foregår i Tarragona, Spanien den 19. - 22. juni 2013   
 
 
NEW NORDIC LIVING 2013
Den israelske arkitekt Ohad Yehieli fra Tel Aviv og jeg vil sammen være workshopledere af workshop 1.4 ved ECOWEEK. Arrangementet finder sted på KEA i København i dagene 13. - 19. maj 2013. Temaet for workshoppen er "Crossing main thoroughfares / pedestrian and bike traffic". 
På KEA´s hjemmeside kan du læse mere om workshoppen www.kea.dk/da/ecoweek 
 

INTERVIEW TIL KEANYT 2013

 

Af Trine Roed Søndergaard                               21. marts 2013

Interview med Jan Johansson, arkitekt og underviser på den danske bygningskonstruktørlinje, samt Ph.d-studerende i bæredygtighed og arkitektur.

Hvordan vil du helt kort forklare Ecoweek til den brede skare af kolleger på KEA?
”Ecoweek er konstrueret som en NGO - så det er ikke penge, men frivillighed som er omdrejningspunktet. Derudover er det et møde mellem studerende på tværs af kulturer, institutioner og uddannelser. En intens uge, hvor man drøfter temaet bæredygtighed med forskellige undertemaer fra gang til gang. Ecoweek udspringer oprindeligt af arkitektverdenen, men andre fagligheder kan koble sig på, og det tværfaglige, som katalysator for innovation, er kernen.

Et andet vigtigt aspekt er den lokale forankring – at være i dialog med den lokale kommune og arbejde med aktuelle urbane udfordringer, så opgaver og løsninger har relevans lokalt. Det er her den sociale bæredygtighed bliver udfoldet, det skal helst munde ud i noget og ikke bare være papirprojekter.”

Hvad forventer du at KEA får ud af bringe konceptet i spil i København?
”Jeg forventer at KEA kan få meget ud af det, og jeg mener, at KEA allerede har fået meget ud af det. Internt er projektet katalysator for, at man lærer hinanden at kende.

Ecoweek er en platform for relationssamarbejde med det omgivende samfund: Private og offentlige virksomheder, politisk liv, lokaludvalg, interesse- organisationer, uddannelsesinstitutioner osv. Derudover er Ecoweek rigtig god markedsføring af KEA i forhold til emnet bæredygtighed. Det klæder KEA godt at positionere sig som en spiller i forhold til de andre konkurrende uddannelsesinstitutioner i København under dette tema.

Beskriv det læringspotentiale som Ecoweek indebærer?
”Det er en kort opgave og en intens uge. På KEA stiller vi typisk semesteropgaver, som strækker sig over fire måneder. De studerende har godt af at blive hevet lidt ud af deres kontekst, få ny inspiration og nye perspektiver på ting. Det gør de i sådan et forløb.

I Ecoweek er der meget læring og erfaring at hente – både for studerende og undervisere. Man arbejder koncentreret, men der er plads til at eksperimentere og lege. Der kan arbejdes med nye afleveringsformater. Der tænkes ud af boksen, de vilde idéer slippes løs, og der skabes innovative løsninger. Hvis Ecoweek omsættes til en ’KEA Week’ på længere sigt, som er inkorporeret i semesterplanen, vil det være et meget positivt træk. Temauger kan være svære håndtere i de ellers meget skemasatte og planlagte semesterforløb.
Jeg har været med på Ecoweek i både Jerusalem og Milano. Det, der næsten har den største værdi for studerende og undervisere er de venskaber og kontakter, der skabes. Når vi møder det nye med åbenhed, så udvikler vi os.”

Ecoweek 13-19 maj involverer området Byggeri og Produktion: Den danske og internationale bygningskonstruktørlinje, produktionsteknologerne og energiteknologerne. E-designerne er endvidere involveret i planlægningen af eventen.


Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om Ecoweek. New Nordic Living kontakt projektleder, Eva Valcke: evav@kea.dk

FORSKNINGSKONFERENCE I ENGLAND 2013
Jeg deltager ved konferencen International Congress of Architectural Technology (ICAT 2013). Jeg holder artikeloplæg om Ph.D -forskningsdesignet bæredygtige boliger - med et brugerfokus. Det foregår i Sheffield Hallam University, UK, den 22. marts 2013   Link
 
 
INTERVIEW TIL ARKITEKTFORENINGEN

 
Bæredygtighed på formel
Kurset i innovation og certificering tager de første skridt til at sætte bæredygtighed på formel. Og det er der brug for, mener arkitekt MAA Jan Johansson.
 
Af Marie Leth Rasmussen
 
Jan Johansson har sin daglige gang på KEA, hvor han underviser unge konstruktører. Han begyndte at interessere sig for bæredygtighed for tre år siden, da han skulle holde et oplæg om bæredygtig arkitektur på arkitektskolen i Milano. Siden har interessen vokset sig så stor, at han til efteråret begynder et Ph.d. studie i bæredygtige boligbyggerier og brugeradfærd. ”Jeg tog kurset i Innovation og Certificering for at være godt klædt på mit studie. Jeg ville gerne vide, hvor langt vi var i arkitektfaget og have en bred indføring. I virkeligheden havde jeg nok en række forkundskaber, der gjorde, at jeg kunne se på kurset lidt udefra”, siger Jan Johansson. Selvom Jan Johansson ikke var helt fremmed overfor emnet, var der stadig en del at hente på kurset: ”Kurset var godt skruet sammen. Der var nogle gode oplægsholdere. Jeg synes også, at det var flot, at man kunne få en international kapacitet som Helmut Meyer fra Transsolar til at komme og tale. Det var meget inspirerende at se Transsolars projekter. Vi havde også nogle gode snakke på holdet. Bæredygtighed er jo meget kompleks og ikke sådan lige til at sætte på formel, som alle gerne vil.” På kurset arbejdede deltagerne med DANSKE ARKs metode til bæredygtig projektering og blev introduceret til den tyske certificering af byggerier kaldet DGNB. ”Der er ingen tvivl om, at DGNB er et skridt i den rigtige retning med at certificere og sætte bæredygtighed på formel. Men samtidig er der en anden del af mig, som siger, at der er noget galt, når man verden over har mere end 200 forskellige måder at klassificere på. Hvert land vil gøre det på sin måde. Det må være muligt at samarbejde på tværs af landegrænser og forenkle det”, siger Jan Johansson. Arkitekter skal på banen. På kurset lærer deltagerne at screene en bygning og indarbejde forskellige bæredygtige tiltag. Nyttige redskaber for mange arkitekter, men man kunne med fordel grave et spadestik dybere, mener Jan Johansson, der foreslår en overbygning til kurset: ”Jeg ville gerne gå laget længere ned og arbejde mere med, hvad man får ud af det. Måske skulle man lave en overbygning, hvor vi får nogle flere data på bordet og tilbagebetalingstider? Det er jo et kæmpe område. Det er også interessant i forholdet til spændingsfeltet mellem ingeniør og arkitekt. Problemet er jo, at ingeniørerne let tager over indenfor bæredygtighed. Som arkitekter skal vi have nogle holdninger til, hvordan bæredygtighed kan indarbejdes arkitektonisk. Vi skal kende de forskellige features, hvad de kan og ikke kan for at komme på banen. Ellers bliver det en disciplin for ingeniørerne. Hvis man tager Transsolar, så er det jo også kun ingeniører, som er ansat. Som arkitekter skal vi blive bedre til at arbejde med alle led", slutter Jan Johansson.
INTERVIEW TIL KEA QUARTERLY
 
 
Interview til KEA Quarterly  på opslag nr. 33
 
Interview to KEA Quarterly  at broadside no. 33
Foto: Jan Søndergaard