CV


 
Jan Johansson (1963)
 
 
Erhvervserfaring
Lektor, ph.d., KEA - Københavns Erhvervsakademi, 2017 -
Lektor, ph.d.-studerende, KEA - Københavns Erhvervsakademi og KADK - Kunstakademiets Arkitektskole 2014 - 2017
Underviser, ph.d.-studerende, KEA - Københavns Erhvervsakademi og KADK - Kunstakademiets Arkitektskole, 2012 - 2014
Underviser, KEA - Københavns Erhvervsakademi, 2007 - 2012
Bygherrerådgiver, Fredensborg Kommune, 2007
Projektudvikler og bygherrerepræsentant, Nordicom A/S, 2004 - 2007
Bygherrerådgiver, Albæk Byggerådgivning, 2003 - 2004
Projektudvikler og bygherrerepræsentant, JM Danmark A/S, 2001 - 2003
Projektleder og bygherrerepræsentant, Boligselskabet AKB, 1998 - 2001
Privatpraktiserende arkitekt, egen tegnestue, 1994 - 1998
Projekteringsarkitekt, Jørn Langvad Arkitekter, 1993 - 1994
Arkitekturmodelbygger, Kunstakademiets Arkitektskole, 1988
Registrant, bevaringsværdige bygninger, Planstyrelsen, 1987
Praktikant, Fennet Ingeniører og Arkitekter A/S, 1984 - 1985
Værnepligt, Den Kgl. Livgarde, 1982 - 1983


Uddannelse
Ph.d. i arkitektur, Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK - Kunstakademiets Arkitektskole, 2012 - 2017
Voksenunderviseruddannelsen, VIA University College, 2009 - 2011
Arkitekt, Afdeling for Bygningskunst (3G), KADK - Kunstakademiets Arkitektskole, 1986 - 1993
Byggetekniker, BTH - Byggeteknisk Højskole, 1985 - 1986
Naturfaglig student, Frederiksborg Amts Gymnasium, 1979 - 1982


Nuværende tillidshverv
Beskikket censor RUC, Tek-Sam, 2018 - 2022
Formandskabet af beskikkede lektorbedømmere, 2015 - 2022
Beskikket lektorbedømmer, 2014 -
Adjunktvejleder, 2014 -


Tidligere tillidshverv
Forskeruddannelsesprogramudvalget, KADK - Kunstakademiets Arkitektskole, 2015 - 2016
 

Efteruddannelse m.v.
Narrative Studies, Aarhus Universitet
InDesign, KADK
Fokusgruppeinterview, Roskilde Universitets Center
Grundkursus i ophavsret, UBVA - Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde, DJØF
Forskning på Kunstakademiets Arkitektskole, KADK
Bygherreuddannelsen - Styring af bygherrerisici, Byggecentrum
Bygherrerisici, Byggecentrum
Bygherreuddannelsen - Styring af tvister, Byggecentrum
Bygherreuddannelsen - Gennemførelse af udbud og konkurrencer, Byggecentrum
Bygningsjura - Udbud, licitation, aftaleindgåelse, DiEU
Bygningsjura - AB 92. Sikkerhedsstillelser. Betalingsstandsning/konkurs m.m., DiEU
Byggejura - Byggeriets ansvarsforhold, DiEU
EU´s nye direktiver, BiD
Udstykning, arealoverførelse og arbejdsgang for skøder, Nielsen & Thomsen
Jordforureningsloven, COWI
Arbejdsmiljøkursus for koordinatorer, DA Arbejdsmiljøuddannelse
Power2Influence, Learn2Lead
Team- og salgsudvikling, Jens Ladegaard
Innovation og Certificering - Arkitektur + Bæredygtighed, Arkitektforeningen
Projektstyring, Time- og sagsregistrering, IntraSuite
MS-Project 2000 Grund, EDB Højskolen
Adobe Photoshop CS4-CS5 Grundlæggende, 4D Konsulenterne A/S
Professionalisering af unge arkitekter, DAL/AA
Masterclass, Urbanism of Cities, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona (3 mdr.)
Byggeteknisk værkstedskursus, KTS - Københavns Tekniske Skole (5 mdr.)


Byggeprojekter m.v.
Bygherrerådgivning, Programmering af ”Ny Asminderød Skole”, Fredensborg
Bygherrerådgivning, Nybyggeri, børneinstitution, Fredensborg
Bygherrerådgivning, Ombygning, Ældreboliger til Egedals Vænge, Kokkedal
Projektudvikling, 22 ejerboliger, højhus, renovering og ombygning, fredet hus tegnet af Jørn Utzon´s, Helsingør
Projektudvikling, nybyggeri, 55 ejerlejligheder, ”Hammarshave”, Helsingør
Ny pladsdannelse "Utzons Plads", Helsingør
Projektudvikling, 13 ejerlejligheder, ombygning, ”Hammerhøj”, Helsingør
Projektudvikling, 55 almene boliger, ombygning, ”Hammershøj”, Helsingør
Projektudvikling, 5 dobbelthuse, Snekkersten
Projektkonkurrence, 90 rækkehuse, Helsingør
Projektkonkurrence, 60 rækkehuse, Fredensborg
Projektkonkurrence, 111 ejerboliger, Helsingør
Bygherrerådgivning, 26.000 m2, nybyggeri, kontordomicil til Deloitte, København
Bygherrerådgivning, kontordomicil til HTS Arbejdsgiverforening, nybyggeri, København
170 etageboliger til SamPension, nybyggeri, København
Projektudvikling og udarbejdelse af projektkonkurrencen "Boliger i Teglværkshavnen", udarbejdelse af arkitektkonkurrencen i samarbejde med Akademisk Arkitektforening. Rådgiver for dommerkomitéen.
Projektudvikling, af Teglværkshavnen, 120 boliger, København
Projektudvikling, boligprojektet "Nordlyset" 110 boliger, Amerika Plads, København. Byggeriet blev indstillet til Mies Van der Rohe-prisen 2007
1. præmie, projektkonkurrence og projektudvikling, Ndr. Jernbanevej, 48 boliger, Hillerød
Projektkonkurrence, 100 rækkehuse, Frederikssund havn
Projektkonkurrence, Fyrtånsgrunden, 27 rækkehuse, Dragør
Projektudvikling, 88 etageboliger, Greve
Projektudvikling, 113 atrium- og rækkehuse, Hillerød
Projektkonkurrence, 120 boliger "Bispebjerg Bakke", København
Ny pladsdannelse "Amerika Plads", Østerbro, København
Projektkonkurrence, 28 rækkehuse til ældre, Dragør
Renovering og ombygning, 432 lejligheder, "Store Hus", Hvidovre
Kvartérløft, Avedøre Stationsby, Hvidovre
Ombygning, Boligselskabet AKB´s hovedkontor, København
Ombygning, 20 boliger til demente, Frederikssund
Sammenlægning, 24 penthouselejligheder "Store Hus", Hvidovre
Renovering, 240 lejligheder, Jagtvej, København
Renovering af karré, Østerbrogade, København
Renovering,121 lejligheder, Mozarts Plads, København
Ny pladsdannelse ,"Store Plads", Avedøre Stationsby, Hvidovre
Nyt erhvervsdomicil, Nycomed, Roskilde
Ombygning, H&M, Strøget København
Ombygning, H&M, Aalborg
Ombygning, Park Hotel, Gentofte
Nybyggeri, Teaterhusene, Helsingør
Ombygning, lejlighed, Hørsholm
Ombygning, villa, Allerød
Nybyggeri, villa, Ålesund, Norge
Ombygning, villa, Stjernevej, Hornbæk
Tilbygning, villa, Højskolevej, Rungsted
Projekt til udvidelse af villa, Reichardt Vænge, Hørsholm
Konkurrenceprojekt til bevaring og genanvendelse af Rungsted Ladegaard
Udvidelse af sommerhus, Klint
Udvidelse af sommerhus, Hald
Værkstedshus, Fritidshjemmet Søren Kanne, Hornbæk
Udearealer, Fritidshjemmet Søren Kanne, Hornbæk
Arkitektkonkurrenceprojekt til "Parcelhuset som arkitektur"
Tilbygning til villa, Hornebyvej, Hornbæk
Udearealer, Børnehaven v. Vandtårnet, Hornbæk
Om- og tilbygning, enfamiliehus, Bødkervej, Hornbæk
Arkitektkonkurrenceprojekt til "Nordisk Akvarelmuseum", Sverige
Ombygning af villa, Ahornvej Hornbæk
Arkitektkonkurrenceprojekt til "Den nordiske ambassade i Berlin"
Projekt til enfamiliehus, Hornbæk
Om- og tilbygning af arbejderbolig, Hillerød
Arkitektkonkurrence til "Arkitekternes Hus på Christianshavn"
Om- og tilbygning af villa, Vanløse
Projekt til indretning af Ostenfeld Patentbureau, København
Arkitektkonkurrenceprojekt til "Havnefronten i København"
Projekt til udvidelse af sommerhus, Mosevej, Hornbæk
Projekt til ombygning af villa, Strøby Egede
Projekt af tilbygning til sommerhus, Horneby Sand, Hornbæk
Arkitektkonkurrence til " Besøgscenter til Dybbøl Banke"


Publicering
Johansson, J. 2018. ”Circular Tectonics, Users and Local Culture”. ICSA 2019 (Abstract accepted). 4th International Conference on Structures and Architecture. Lisboa, Portugal.
Johansson, J. 2018. Evaluering og arkitektur – brugere, interview, analyse og fænomenologi. Hørsholm: Forlaget RUM.
Johansson, J. 2017. ”Ikke alment bæredygtigt byggeri uden et fokus på brugerne”.
https://www.arkitektnytt.no/debatt/ikke-alment-baeredygtigt-byggeri-uden-et-fokus-pa-brugerne (lokaliseret 16.12.2017).
Johansson, J. 2017. ”Bæredygtig boligarkitektur skal have større fokus på brugerne”. Arkitektur + byggeri, 83, 18.
Johansson, J. 2017. ”Fungerer bæredygtigt byggeri for brugerne?”. Licitationen årg. 110 (214)12.
Johansson, J. 2017. ”Bæredygtig boligarkitektur skal have større fokus på brugerne”.
http://byggeri-arkitektur.dk/Baeredygtig-boligarkitektur-skal-have-stoerre-fokus-paa-brugerne (lokaliseret 07.12.2017)
Johansson, J. 2017. ”Fungerer bæredygtigt byggeri for brugerne?”. http://epaper.licitationen.dk/licitationen/2007/ (lokaliseret 01.12.2017).
Johansson, J. 2017. Bæredygtighed i danske almene boliger - med et brugerfokus. Ph.d. afhandling. København: Det Kongelige Danske Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.
Johansson, J. 2016. ”Designing Sustainable Quality in Architecture for the Users”. I ECOWEEK The Book#1: 50 Voices for Sustainability (red.) Messinas, E. & Price, D. 1, 120-127. Tel Aviv: ECOWEEK.
Johansson, J. 2016. ”Designing Sustainable Quality in Architecture for the Users”.
https://issuu.com/ecoweek/docs/ecoweek_the_book_part_1 (lokaliseret 06.02.2018).
Johansson, J. 2015. ”Sustainability in Danish Social Housing – The User Focus.” I CINARK 10 – Project overview 2004-2014 (red.) Beim, A., Friis, N.C. & Madsen, U. S., 120-121. Copenhagen: The Royal Academy of Fine Arts. Schools of Architecture, Center for Industrialised Architecture (CINARK).
Johansson, J. 2015. ”Sustainability in Danish Social Housing – The User Focus”.
https://issuu.com/CINARK/docs/cinark_10_uk_290916_low (lokaliseret 08.01.2018)
Johansson, J. 2013. ”Sustainable Housing – The User Focus”. ICAT2013 Proceedings. The University of Sheffield. (Peer review)
Johansson, J. 2013. ”Sustainable Housing – The User Focus”. ENHR2013 Proceedings. Rovira i Virlili University. (Peer review)
Johansson, J. 2013. Sustainability in Danish Social Housing – The User Focus. NSBB2013 Proceedings. Danish Building Research Institute – Aalborg University Copenhagen. (Peer review)
Johansson, J. 2013. ”Sustainable Housing – The User Focus”. SB13 Proceedings. University of Minho, IST – Tecnico of Lisbon University & iiSBE Portugal. (Peer review)


Øvrig publicering
”Ballade i Computerkøbing”, Af Markus Bernsen, Weekendavisen #2, 11.01.2018, s. 5, Interview med Jan Johansson.
”Manglende brugerinddragelse svækker bæredygtigt byggeri”, Af Kathrine Schmeichel
https://www.kf.dk/nyheder/manglende-brugerinddragelse-svaekker-baeredygtigt-byggeri/ (lokaliseret 11.01.2018) Artikel om Jan Johanssons forskning.
”KEA WORKS VINGE 2017: Spændende bud på energioptimering” http://www.frederikssunderhvervsportal.dk/nyheder- aktiviteter/seneste-nyheder/kea-works-vinge-2017-spaendende-bud-paa-energioptimering (lokaliseret 30.12.2017), KEA samarbejde med Frederiksund Kommune og - Erhverv.
”Fokus på brugerne i bæredygtig boligarkitektur”, Af Kenneth Jørgensen,14.11.2017 http://bygtek.dk/artikel/byggeri/fokus-
p-brugerne-i-bredygtig-boligarkitektur (lokaliseret 28.11.2017) Artikel om Jan Johanssons forskning.
”Hvor bæredygtigt er der bæredygtige almene byggeri?” Af Building Suppy,17.05.2017 https://www.building-supply.dk/announcement/view/76609 hvor_baeredygtigt_er_det_baeredygtige_almene_byggeri (lokaliseret 28.11.2017) Artikel om Jan Johanssons forskning.
”Hvad virker i bæredygtigt byggeri?” Af Anne Winther, 22.03.2017 http://www.kea.dk/da/det-sker/nyheder/vis-nyhed/news/detail/News/hvad-virker-i-baeredygtigt-byggeri/ (lokaliseret 28.11.2017) Artikel om Jan Johanssons forskning.
”Ny bog om bæredygtighed” Af Anne Winther,15.07.2016 http://www.kea.dk/da/det-sker/nyheder/visnyhed/news/detail/News/ny-bog-om-baeredygtigt-byggeri/ (lokaliseret 28.11.2017) Artikel om Jan Johansson bidrag til om publikationen ”The Ecoweek Book #1 – 50 Voices for Sustainability”.
”2 millioner til bæredygtige konstruktører” Af Anne Winther, 23.01.2014
http://www.kea.dk/da/det-sker/nyheder/vis-nyhed/news/detail/News/2-millioner-til-baeredygtige-konstruktoerer/(lokaliseret 28.11.2017) Interview med Jan Johansson.
”Fliba – Fremtidens ledere i byggeri 2011-2014” Af Mille Wilken Bengtsson og Mitzi Håkansson, 27.06.2014 http://interregoks.eu/webdav/files/gamlaprojektbanken/se/Material/Files/Kattegat/Skagerrak/Dokumenter+projektbank/FLIBA%20e-bog.pdf (lokaliseret 28.11.2017) Interview med Jan Johansson.
”Jan Johansson” Af Mille Wilken Bengtsson og Mitzi Håkansson, Video af Nikita Gavrilovs, NG Media, 2014 https://vimeo.com/98854989 (lokaliseret 28.11.2017) Interview med Jan Johansson.
”Hvad sker der, når håndværkere går hjem?” Af Louise Grane Larsen, 27.11.2014, http://janjohansson.dk/ (lokaliseret 28.11.2017) Interview med Jan Johansson.
”Ecoweek” Af Trine Roed Søndergaard, 21.03.2013, http://janjohansson.dk/ (lokaliseret 28.11.2017) Interview med Jan Johansson.
”Et fremtidsværksted – en skattekiste af gode idéer” Af Trine Roed Søndergaard, 12.06.2013
http://www.kea.dk/en/current-affairs/news/read-article/news/detail/News/ecoweek-new-nordic-living-lokal-forankring-baerer-ideerne-videre/ (lokaliseret 28.11.2017) Interview med Jan Johansson.
”Ecoweek – New Nordic Living: Lokal forankring bærer idéerne videre” Af Trine Roed Søndergaard, 12.06.2013, http://www.kea.dk/en/current-affairs/news/read-article/news/detail/News/ecoweek-new-nordic-living-lokal-forankring-baerer-ideerne-videre/ (lokaliseret 28.11.2017) Interview med Jan Johansson.
”Bæredygtighed på formel” Af Marie Leth Rasmussen,11.09.2013, https://arkitektforeningen.dk/
artikel/nyheder/baeredygtighed-paa-formel (lokaliseret 28.11.2017) Interview med Jan Johansson.
”Vi underviser i den virkelige verden” Af Trine Beckett, Københavns Erhvervsakademi, KEA Quarterly 2012 (1) 63-65
https://issuu.com/keadk/docs/keaquarterly (lokaliseret 28.11.2017) Interview med Jan Johansson.
”We teach in the real world” Af Trine Beckett, Copenhagen School of Design and Techonolgy, KEA Quarterly 2012 (1) 63-65, https://issuu.com/keadk/docs/quarterly_uk (lokaliseret 28.11.2017) Interview med Jan Johansson.


Konferenceoplæg m.v.
”SUSTAINABLE SOCIAL HOUSING - FOCUSING ON PEOPLE”. Nordisk konference. ”Living in light - People before buildings”. Kunstakademiets Arkitektskole, København 23. maj 2017.
”BÆREDYGTIGHED I DANSKE ALMENE BOLIGER – MED ET BRUGERFOKUS”. Erhvervsvirksomheden Grohe A/S, København, 9. maj 2017.
”BÆREDYGTIGHED I DANSKE ALMENE BOLIGER – MED ET BRUGERFOKUS”. Festforelæsning. KEA - Københavns Erhvervsakademi 3. maj 2017.
”BÆREDYGTIGHED I DANSKE ALMENE BOLIGER – MED ET BRUGERFOKUS”. Ph.d.-forsvar. KADK - Kunstakademiets Arkitektskole, København 30. marts 2017.
”BÆREDYGTIGHED I DANSKE ALMENE BOLIGER – MED ET BRUGERFOKUS”. AlmenNet Brancheorganisation. Netværksmøde om bæredygtigt byggeri. Fredericia 11. maj 2016.
”SUSTAINABILITY IN HOUSING − THE USER FOCUS”. KEA WEEK, KEA - Københavns Erhvervsakademi 20. oktober 2015.
”BÆREDYGTIGHED I DANSKE ALMENE BOLIGER – MED ET BRUGERFOKUS”, Forsknings- & Innovationscenter KEA, København 23. marts 2015.
”SUSTAINABILITY IN DANISH SOCIAL HOUSING - THE USER FOCUS”. NTNU, The Research Centre on Zero Emission Buildings, Trondheim 6. marts 2015.
”SUSTAINABILITY IN DANISH SOCIAL HOUSING - THE USER FOCUS”. NTNU, Institut for Tværkulturelle Studier, Trondheim 5. marts 2015.
”BÆREDYGTIGHED I DANSKE ALMENE BOLIGER – MED ET BRUGERFOKUS”. Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, København 11. juni 2014.
”BÆREDYGTIGHED I DANSKE ALMENE BOLIGER – MED ET BRUGERFOKUS”. Bæredygtighed i byggeriet - også når håndværkerne er taget hjem! INNOBYG: Konference om Bæredygtighed og bygningsdrift. Københavns Erhvervsakademi 12. november 2014.
”BÆREDYGTIGHED I DANSKE ALMENE BOLIGER – MED ET BRUGERFOKUS”. Forskerforum. CFM – Center for Facilities Management, DTU Management Engineering. Danmarks Tekniske Universitet 13. august 2014.
”RURAL AND URBAN ECOLOGICAL ARCHITECTURE OUTSIDE AND INDSIDE OF COPENHAGEN”. Undervisningsprogrammet Sustainability and Architecture. Department: Building and Environment Sciences and Technology, (BEST) Politecnico di Milano 5. december 2013.
”SUSTAINABILITY IN DANISH SOCIAL HOUSING - THE USER FOCUS”. Forskerforum. ABITA-Sustainable Design. Politecnico di Milano 4. december 2013.
”SUSTAINABILITY, URBAN PLANNING AND ARCHITECTURE I COPENHAGEN”. Undervisningsprogrammet Sustainability and Architecture. Department: Building and Environment Sciences and Technology, (BEST). Politecnico di Milano 3. december 2013.
”SUSTAINABILITY IN DANISH SOCIAL HOUSING – THE USER FOCUS”. International konference, Sustainable Buildings (SB13). University of Minho, Guimaráes, Portugal, 2013.
”SUSTAINABILITY IN DANISH SOCIAL HOUSING – THE USER FOCUS”. Suburbs – Transformation and Development. International konference. Nordisk konference i regi af Nordisk Samarbejde om By- og Boligforskning (NSBB 2013). Aalborg Universitet København, Roskilde, 19. september 2013.
”SUSTAINABLE HOUSING – THE USER FOCUS”. International Conference – European Network Housing Research (ENHR) 2013, University Rovira i Virgili, Tarragona, Spanien 22. Juni 2013.
”SUSTAINABLE SOCIAL HOUSING – THE USER FOCUS”. IGNITE. ECOWEEK CPH. New Nordic Living. International Conference & Workshops for Architecture & Design. Københavns Erhvervsakademi 16. maj 2013.
”ALMENE BÆREDYGTIGE BOLIGER – MED ET BRUGERFOKUS”. Forskningens Døgn. Københavns Erhvervsakademi, 2. maj 2013.
”SUSTAINABLE HOUSING – THE USER FOCUS”. 4th International Congress of Architectural Technology (ICAT). Sheffield University 22. marts 2013.
”SUSTAINABLE ARCHITECTURE”. ECOWEEK. International Conference & Workshops for Architecture & Design. Urban FOOTPRINT + Affordable COMMUNITIES + Green DESIGN. University of Roma Tre - School of Architecture 26. september 2012.
”NEW SUSTAINABLE ARCHITECTURE”. ECOWEEK. International Conference & Workshops for Architecture & Design. The Architecture Department at the Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem 26. februar 2012.
”NEW SUSTAINABLE ARCHITECTURE”. ECOWEEK. International Conference & Workshops for Architecture & Design. Politecnico di Milano 13. september 2011.
”PLANNING, BUILDINGS AND SUSTAINABILITY IN COPENHAGEN”. Undervisningsprogrammet Sustainability and Architecture. Department: Building and Environment Sciences and Technology, (BEST). Politecnico di Milano 30. maj 2010.


Gæstelærer m.v.
Gæstelærer ved CHARETTE, Urban Livability. Københavns Erhvervsakademi 9. - 15. oktober 2016.
Gæstelærer ved KEA WEEK. A week of innovation. Københavns Erhvervsakademi 19. - 25. oktober 2015.
Gæsteforsker ved NTNU. Ph.d. uddannelsen. Institut for Tværkulturelle Studier, Trondheim 23. februar - 6. marts 2015.
Gæstelærer ved Politecnico di Milano (Bovisa). Department: Building and Environment Sciences and Technology (BEST) 1.- 7. december 2013.
Workshopleder ved ECOWEEK CPH. International Conference & Workshops for Architecture & Design. New Nordic Living. Urban Sustainability / Landscape Design, Urban Gardening and Agriculture, Climate Adaption, Infrastructure, Traffic etc. Workshop #1.4: Crossing main thoroughfares - pedestrian and bike traffic. Københavns Erhvervsakademi 13. - 19 maj 2013.
Workshopleder ved ECOWEEK. International Conference & Workshops for Architecture & Design. Urban FOOTPRINT + Affordable COMMUNITIES + Green DESIGN. Workshop #3: Piazza Tavani. University of Roma Tre - School of Architecture 24. - 30. september 2012.
Workshopleder ved ECOWEEK. International Conference & Workshops for Architecture & Design. Urban Communities + Green Design. Workshop #5: The New Nature Museum in Jerusalem ‘Green’ Design of a New Building Jerusalem. Holon Institute of Technology (HIT) og The Architecture Department at the Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem 26. februar - 2.marts 2012.
Workshopleder ved ECOWEEK. International Conference & Workshops for Architecture & Design. Urban Communities & Green Architecture. Workshop #10: ECOpuncture. New Building Sustainability – Towards a zero emissions energy-autonomous Building. Politecnico di Milano 13. - 17. september 2011.
Gæstelærer ved Politecnico di Milano (Bovisa). Department: Building and Environment Sciences and Technology (BEST) 30. maj - 2. juni 2010.

Legater
EU - Smart Energy Regions, Cost Action, STSM, 2014
Erasmus, Staff Mobility Teaching, 2013
Erasmus, Staff Mobility Teaching, 2011
Margot Dreyers Fond, 1994
Lemvigh-Müller Fonden, 1994